Activiteiten;

Argrarisch;

Boomkwekerij;
« Spitten, diepspitten, snelspitten,cultivatoren,diepwoelen,frezen en schaven enz
« Diepploegen, ploegen met 2 of 3 schaar en vaste vorenpakker
« sleuventrekken
« mest,compost,gips verspreiden met tebbe breedstrooier of kleine mestkarren
« plastic leggen t.b.v. stek etc.
« Plastic leggen en frezen in 1 werkgang
« graven waterbassins silo's en bio-sloten
« Leggen en leveren betonplaten met evt vacuumzuiger
« Alle voorkomende kraan werkzaamheden evt met laser en machineontvanger
« Het graven van sloten.
 «Het terugmaaien van kwekerij, buxus, laurier etc. op exacte hoogte via diepte
   regelaar.
« Klepelen van planten en infrezen in 1 werkgang
« Basamid inrijden
« Machinaal rooien van boomkwekerij en vaste planten
« Boomkwekerij gewassen terug lieren, afpennen en losrijden.
« Groenbemesters, grassen en afrikanen zaaien
« Beden rijden cultirotor
« Zaaien van verschillende boomkwekerijgewassen
« Het leveren van grindzand en compost voor op de zaaibedden.
« Egaliseren met kilverdozer met of zonder laser en berekeningsprogamma
 


Tuinbouw;
« Het rooien van aardbeiplanten
« Het terugmaaien van aardbeiplanten
« Plastic leggen voor de aardbeien met of zonder t-tape.
« Strooien met organoblenstrooier
« Aardbeiplanten afranken
« Land draineren
« Drainage doorspuiten
« Het precisie zaaien van prei, wortelen en bloemen enz.
« Het preiponsen of preiponsen op ruggen.
« Het spitten van kasen en tunnels
« Asperges aanploegen
« asperges geulen trekken
« asperges plastic leggen
« Het terugmaaien van groenbemesters met frontklepel en achterklepelmaaier
« Het maaien en klepelen van sloten
« Land klaarleggen met rotor eg en banden pakker

 


Grondverzetwerkzaamheden;
« Mobile kranen met sorteerknijper, kantelbak, sleuvenbak maaikorf enz.
« Grondkarren 15m³ gestuurd
« Minigraver op rups 3.5 ton
« Laadschop
« Alle voorkomende sloopwerkzaamheden
« Alle voorkomende verhardingswerkzaamheden  (bestratingen en asfalt)